Forløb til udskolingen

Rødestrømper, flippere og kommunalbestyrer
Sundhed, evolutioner, kildekritik og faglige problemstillinger

I udskolingen sættes der krav til elevernes kunnen og viden. Gennem anderledes læringsforløb kan I sætte fokus på evolution og biodiverstiet i nærmiljøet eller klæde eleverne på til til det kildekritiske arbejde. 

Se alle tilbud til udskolingen herunder og book via boksen til højre.

Alle læringsforløb er gratis for folkeskolerne i Ballerup Kommune.

Byg et kompas

Børn bygger kompas

Vi starter med et kort teoretisk oplæg om jordens magnetfelt og kommer ind på de geografiske og magnetiske poler, samt hvordan et kompas fungerer og magnetisk sans hos dyr.
Eleverne skal derefter i grupper selv konstruere et simpelt kompas og bruge det til at finde poster i området på tid. Undervejs er der opgaver om dyregrupper og systematik.

Fag: Biologi, geografi og fysik/kemi.

Udbydes: efterår 2019

 

Evolution

Evolution er et af de mest grundlæggende begreber i biologien, og vi har alle hørt om Darwin, men hvordan fungerer evolution egentlig, og hvordan kan vi vide at den foregår?

Gennem lege og praktiske øvelser prøver vi at forstå de mekanismer, der driver evolutionen.

-og så møder vi en ægte dinosaurus! eller i hvert fald dens kusine…

Fag: Biologi

Udbydes: marts og april

Læs forløbsbeskrivelse her

GPS-løb om sundhed

En dag med fysisk aktivitet, samarbejde og fokus på sundhed. Efter et læringsspil om de ti kostråd og en fælles introduktion til GPS systemet, sendes eleverne ud på selve løbet i grupper. Ved hjælp af håndholdte GPSer finder eleverne rundt til poster i og omkring Pederstrup, besvarer spørgsmål om kost, motion m.m. og når tilbage så hurtigt som muligt.
Vi slutter med en fælles opsamling og kårer et vinderhold. 
Forløbet varer 2-3 timer og kræver ikke forhåndskendskab til GPS brug, men det er en fordel at forløbet indgår som en del af et sundhedsemne. Husk påklædning efter vejret, som eleverne kan bevæge sig i, samt mad og drikke.

Fag: Biologi og idræt.

Udbydes: efterår 2019

 

Kulturkroen. Hvor langt vil du går for dit sted?

Ballerup Kro Kulturkroen ryddes januar 1977

En vinterdag i 1977 afbrød en gruppe unge et kommunalbestyrelsesmøde i Ballerup. De kæmpede for ”Kulturkroen”, men blev mødt med vrede og politihunde. Drømmen om et fristed for de unge var knust. 

Læserbreve, plakater, musikfestival, demonstrationer og husbesættelser var andre måder de unge brugte til at tale deres sag. 

Men hvor går grænsen for protesten? Hvor langt vil I gå i kampen for jeres meninger og drømme? For jeres sted?

Tag eleverne med tilbage til 1970'ernes Ballerup. Hvor oliekrisen har skabt ungdomsarbejdsløshed. Og hvor de unge kræver at blive hørt og anerkendt på lige vilkår med de voksne. Hvor Ballerup i de lange 60'ere er vokset til mere end 50.000 indbyggere og store boligområder har forvandlet byen for altid.

Fag: Historie og samfundsfag.

Udbydes i perioden: Februar til marts.

Læs forløbsbeskrivelse her.

 

Revolution og kulturfagsprøven

Royale russere

Bakser I med prøven i historie og samfundsfag?
I dette minikursus træner vi kilder og kildekritik, ser på problemstillinger, og bliver klogere på den russiske revolution, og hvad den har med Ballerup at gøre.

Nøgleord er bl.a. kildekritik, lokalhistorie, demokrati og diktatur.

Fag: Historie og samfundsfag.

Udbydes: Oktober og november 2018.

Læs forløbsbeskrivelsen her.

Trivselsdag

Arbejder I med at styrke læringsmiljøet i klassen? Så er forløbet Trivelsdag et godt udgangspunkt!
Gennem leg og forskellige øvelser oplever eleverne vigtigheden af god kommunikation, samarbejde og, at alle deltager. Som lærer får du mulighed for at observere dine elever og deres indbyrdes relationer i et anderledes læringsmiljø.

Fag: Alsidig udvikling, idræt og dansk.

Udbydes: August og september 2018.

Læs forløbsbeskrivelse her.

Vandhulsundersøgelse

Børn med vaders i et vandhul

Vi undersøger vandhullets dyr og omgivelser, og bestemmer og klassificerer de dyr vi finder. Vi undersøger forureningsgrad og næringsindhold ud fra faunaen i vandhullet (makroindeksmetoden), og kan komme ind på begreber som ånding, forvandling, formering, fødekæder/net, biodiversitet eller andre relevante emner. Ønsker til fokusområder kan aftales i forvejen.
Forløbet varer 2-3 timer, præcis varighed kan aftales og tilpasses jeres dag.

Fokus er bl.a. på feltundersøgelse, klassifikation og forureningsgrad.

Fag: Biologi.

Udbydes: April - juni 2019

Læs forløbsbeskrivelse her.

Vild Mad i Pederstrup

Vidste du, at meget af det, vi kalder ”ukrudt” også er sunde og velsmagende spiselige planter? 
I dette forløb smager vi os igennem nogle af de gratis råvarer, der vokser lige uden for vores egen dør, og tilbereder lækre retter af dem over bål. Undervejs kommer vi ind på de 5 grundsmage, at sanke bæredygtigt og hensynsfuldt, og at tænke smag og æstetik ind, når vi laver mad til hinanden.
Vi slutter af med et fælles måltid inden oprydningen.

Fag: Madkundskab.

Udbydes: Maj og september.

Læs forløbsbeskrivelse her.